Specializace

 

Právní poradenství zaměřené dovnitř poskytovatele zdravotních služeb

- Kompletní zpracování, kontrola a implementace vnitřních předpisů, zpracování informovaných souhlasů a dalších součástí "souhlasové části" zdravotnické dokumentace, pracovněprávní agenda

 

Právní poradenství koncentrované na základní vztah mezi poskytovatelem a pacientem

- Poradenství a zastoupení při uplatnění pacienta (osob blízkých) na náhradu škody či jiné újmy, dohody o narovnání

 

Právní poradenství pokrývající veškeré činnosti související s chodem zdravotnického zařízení

- Smlouvy s obchodními partnery, smlouvy s pacienty - smlouva o péči o zdraví, smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami, pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb