MedicaLaw

CO JE MEDICALAW?

Unikátní projekt Společnosti medicínského práva o.s. připravený ve spolupráci se zkušenými advokáty, dlouhodobě se věnujícími poskytování právních služeb v oblasti medicínského práva, určený pro poskytovatele zdravotních služeb, poskytujícíh jak ústavní, tak ambulantí zdravotní péči.

Zahrnuje různé možnosti spolupráce od řešení dílčích kauz, přes nastavení vnitřního práního prostředí poskytovatele zdravotních služeb až po kompletní právní a konzultační služby včetně edukace jednotlivých zaměstnanců poskytovatele zdravotních služeb.

 

CO JE SMYSLEM MEDICALAW?

Prevence rizik souvisejících s poskytováním zdravotních služeb, účelné řešení případně již vzniklé právní odpovědnosti včetně možnosti mimosoudního vyřešení věci (narovnání), a to i ve spolupráci s pojistiteli.

MEDICALAW chce být spolehlivou oporou pro poskytovatele zdravotních služeb a jednotlivé zdravotnické pracovníky v komplikovaném a neustále se měnícím systému českého medicínského práva.