Zkušení advokáti s dlouholetou praxí v oblasti zdravotnictví Vám poskytnou právní pomoc v komplikovaných situacích i v každodenní činnosti. Nastavíme procesy minimalizace rizik soudních sporů a dalších případů právní odpovědnosti. Zastoupíme Vás v jednání před soudy a správními orgány i osobami soukromého práva.

Formy spolupráce

Právní management
Kompletní právní služby včetně právního zastoupení

Právní akreditace
Zpracování a kontrola vnitřních předpisů a edukace zdravotnických pracovníků

"Horká linka"
Operativní právní konzultace

Služby specializované kanceláře

1

Právní poradenství zaměřené dovnitř poskytovatele zdravotních služeb
Kompletní zpracování, kontrola a implementace vnitřních předpisů, zpracování informovaných souhlasů a dalších součástí "souhlasové části" zdravot. dokumentace, pracovněprávní agenda

2

Právní poradenství koncentrované na základní vztah mezi poskytovatelem a pacientem
Poradenství a zastoupení při uplatnění pacienta (osob blízkých) na náhradu škody či jiné újmy, dohody o narovnání

3

Právní poradenství pokrývající veškeré činnosti související s chodem zdravotnického zařízení
Smlouvy s obchodními partnery, smlouvy s pacienty - smlouva o péči o zdraví, smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami, pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

Benefity spolupráce

>

Konkurenční výhoda právníků s lékařským vzděláním

>

Spolupráce s předními institucemi českého a zahraničního zdravotnického práva

>

Schopnost mimosoudního vyřešení sporů ve spolupráci s pojistiteli

>

Efektivní komunikace s odpovědnými zdravotnickými pracovníky

>

Kompletní nastavení právního prostředí poskytovatele zdravotnických služeb

>

Vyhodnocení rizik právní odpovědnosti v kontextu nového občanského zákonníku a navržení optimálních postupů